práve hráme:
skladba
relácia: relácia moderátor: moderátor pozri si celý program

Za vznik  internátneho rozhlasového štúdia sa považuje rok 1971. V denníku „SMENA“ sa pred rokom 1989 o tejto skutočnosti zmienil vtedajší technik štúdia Rado Matysko: „Prvé zá­znamy o rozhlasovom štúdiu sme našli v archíve z konca roka 1971. Rozhlasáci sa orientovali na vysielanie hudby, humoru, zaujímavostí a formovali relácie s konkrétnou náplňou.“

V tej dobe sa všetky internátne rozhlasové rádia na Slovensku volali „IRŠ“, a ani to košické sa tomuto názvu nevyhlo. „IRŠ“ v Košiciach pri Technickej univerzite sídlilo vo svojich začiatkoch na internátoch Boženy Nemcovej.

Po vybudovaní Študentského domu na Jedlíkovej 9 sa v roku 1985 „IRŠ“ presťahovalo z internátov Boženy Nemcovej do nových priestorov, v ktorých dostalo dve miestnosti. Nahrávali sa v nich vlastné relá­cie a „IRŠ“ sa stalo centrálnym štúdiom pre inter­nátne štúdiá na Slovensku. Zmena však nenastala len v priestoroch „IRŠ“, ale aj nezáživný všeobecný názov sa nahradil oficiálnym názvom „ŠTUDER“.

Budúci elektrotechnici si založili a vybavili svoje rozhlasové štúdio v spolupráci s vedením študent­ských domovov, vtedy pri Vysokej škole technickej, štúdiom Česko-slovenského rozhlasu v Košiciach a s Vý­skumným ústavom elektrických strojov točivých. Spoluprácu najmä pri tvorbe programov nadviazali s kabinetom Ústavu marxizmu-leninizmu pri Vysokej škole technickej. Štúdiová miestnosť bola plná magnetofónových kotúčov. Svoje miesto mal aj mixážny pult, ktorý bol pýchou štúdia. Potrebné vybavenie im poskytlo Rozhlasové štúdio Košice.

Obsah vysielania bol veľmi pestrý a rozdelený do niekoľkých sekcií. V osemdesiatych rokoch bola najpopulárnejšou reláciou internátna hitparáda MIŠ – „Malá internátna šmýkačka“. O jej programe rozhodovali svojimi hlasmi poslucháči. Našli sa aj relácie, v ktorých išlo o syntézu slova a hudby. Medzi takéto programy patrila relácia zo života vysokoškolákov „Kontakty“ alebo aj humorný program „Satirikón“. Kultúrnym životom na škole a v spoločnosti sa zaoberala relácia „Collegium“. Keďže zakladateľmi rádia boli elektrotechnici, priestor sa našiel aj na populárny magazín o súčasných novinkách zo sveta elektroniky, „Elektrofórum“.

V roku 1987 sa mohli „štúdioví borci“ hrdiť nemalými úspechmi. Na súťaži Programiáda (celoslovenská prehliadka vysokoškolských klubov, divadiel hudby a IRŠ) sa ušla cena za najlepší spíkersky výkon Števovi Skalskému. V tomto úspešnom roku sa im podarilo získať aj  2. miesto na celoslovenskej prehliadke amatérskych zvukových záznamov s reláci­ou „Satirikon“ a 1. miesto za najlepšiu úpravu skladby „Smrtka na pražskom orloji“. Členovia už vtedajšieho rádia „ŠTUDER“ sa zúčastnili  aj celoštátnej súťaže v Brne, na ktorú sa ako „machri“ dostali bez predchádzajúcich kôl. V príbehu „Veľká rozprávacia súprava“ sa originálne zamysleli nad člove­kom a medziľudskými vzťahmi.  Umiestnenia na „programiádach“ a „štúdiorámach“ a tiež diplomy a ocene­nia potvrdzujú, že latku kvality nastavili vysoko.

Vďaka vnútroštátnemu systému bolo vysielanie a aj samotné vysielacie štúdio na skvelej úrovni, avšak bolo tiež mantinelované a obmedzené. Zmena nastala 17. 11. 1989, kedy sa „IRŠ ŠTUDER“, tak ako aj iné organizácie, dostalo spod nátlaku a cenzúry. 

V roku 1999 vzniklo inováciou bývalého „IRŠ ŠTUDER“ „Radio 9“ a priestory rádia prešli obnovou. Rok 2005 sa stal rekonštrukčným pre vysielacie štúdio a ďalší rok nasledovala  prestavba nahrávacieho štúdia. Od roku 2007 pracujú rádioví nadšenci vo vynovených priestoroch, ktoré s príslušnou technikou, zakúpenou v posledných rokoch, dotvárajú profesionálne prostredie. Postupom času sa podarilo priviesť do štúdia aj nové začínajúce skupiny. Od roku 2011 sa v relácii „ShowTajm“ predstavili rôzne kapely zo slovenskej hudobnej scény. Za dva roky sa táto relácia vypracovala natoľko, že do nej zavítali aj známe  skupiny ako Heľenine Oči, Smola a Hrušky, No Name, Horkýže Slíže alebo Iné Kafe.

V súčasnej dobe ukončilo „Radio 9“ ďalšiu rekonštrukciu nahrávacieho štúdia. Do zbierky techniky sa pridal nový digitálny, mixážny pult a nahrávacie počítače, čím sa zvýšila profesionalita rádia.

Aktuálnym predsedom je Michal Porezaný. Jeho hlavnou snahou je budovať nové generácie členov, ktorí sa budú vzdelávať v oblastiach techniky a masmédií. Tieto zručnosti môžu využiť aj vo svojom budúcom povolaní. 

RockTajm Najn Cafe Najn Tajm