Radio9

Môj študentský život

Dancing In The Paradise

Súťažný príspevok na medzinárodnej súťaži RADIORALLYE 2016 v kategórií C2 - umelo vytvorené hudobné záznamy.