Radio9

Môj študentský život

Darovanie krvi

Reportáž zo Študentskej kvapky krvi, ktorá sa konala 5. novembra 2013 na internáte Jedlíková 9. Množstvo študentov sa v tento deň rozhodlo darovať časť svojej vzácnej tekutiny tým, ktorí ju potrebujú.