Radio9

Môj študentský život

Netreba zabudnúť

Spomienky pri príležitosti 70. výročia jednej z najosudovejších udalostí, na ktoré netreba zabúdať. (Ocenenie odbornej poroty v kategórii G na medzinárodnej súťaži RADIORALLYE 2015)