Radio9

Môj študentský život

Radiom 9 sa žije

Súťažný príspevok v kategórií I na medzinárodnej súťaži RadioRallye 2013. Jingel Rádia 9.