Radio9

Môj študentský život

Stress Jingel

Súťažný príspevok v kategórií H na medzinárodnej súťaži RadioRallye 2017. Jingel Rádia 9 získal 3.miesto v hodnotení odbornej poroty.