Radio9

Môj študentský život

Študentské organizácie

Rozhovor so zástupcami študentských organizácií IAESTE a BEST o tom, ako môžu študenti rozvíjať svoj potenciál na zahraničných stážach a súťažiach.