Radio9

Môj študentský život

Summer Fever

Súťažný príspevok v kategórii C2 - umelo vytvorené hudobné záznamy na medzinárodnej súťaži Radiorallye 2017. Nahrávka získala 1.miesto v hodnotení amatérskej poroty.