Radio9

Môj študentský život

Talking Cats

Súťažný príspevok na medzinárodnej súťaži RADIORALLYE 2016 v kategórií C2 umelo vytvorené hudobné záznamy.