Radio9

Môj študentský život

Televízia v minulosti a súčasnosti

Rozhovor s televíznym dramaturgom a redaktorom PhDr. Jozefom Puchalom, PhD. pri príležitosti Medzinárodného dňa audiovizuálneho dedičstva.