Radio9

Môj študentský život

Transformation

Transformácia výpočtovej inteligencie v umelú nie je vždy jednoduchá. Ide o časť dlhšieho hudobno- cyberpunkového diela.