Radio9

Môj študentský život

Vodné fajky na internáte Jedlíkova 9

Radi relaxujete pri vodných fajkách? Vedúca študentského domova, Bc. Janka Benčová, nám prezradila, prečo to nie je to na internáte Jedlíková 9 povolené.