Radio9

Môj študentský život

Zahraniční študenti na TUKE

Súťažný príspevok Rádia 9 na medzinárodnej súťaži Radiorallye 2018. Príspevok získal 2.miesto v hodnotení amatérskej poroty v kategórii E - Téma Radiorallye.