Radio9

Môj študentský život

Zmena v dotáciách

Rozhovor s Ing. Tiborom Fargom o zmenách, ktoré nastali v dotáciách stravy podávanej v jedálňach TUKE a znepokojili mnoho študentov. Vedúci zariadenia stravovania na TUKE ozrejmil, čoho sa táto zmena týka a prečo nastala.