Radio9

Môj študentský život

Zvieratá na internáte Jedlíkova 9

Prečo nemôžeme mať na internáte Jedlíková 9 zvieratá? Odpoveď sme našli u vedúcej študentského domova, Bc. Janky Benčovej.